Hem

Bråvallabladet

Uppdaterat 2021-01-05

Uppdatering av våra gamla nummer av Bråvalla Bladet pågår. Nytt är att det finns en bild att klicka på i stället för bara ett nummer. Nu finns samtliga nummer från 1 – 70 att läsa digitalt. Klicka på ”F13 Kamratförening” och sedan på ”Bråvalla bladet”.

Gott nytt år

Uppdaterad 2020-12-30

F13 Kamratförening och Norrköping minns F13 önskar alla sina följare, ett Gott nytt år.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

Uppdaterad 2020-10-03

Nu kan ni lätt följa oss på både Facebook och Instagram, längst ner på den här sidan finns respektive ikoner. Klicka på dom så kommer ni direkt till våra sidor där.

SH 37 samt SF 37
Fotograf: Anders Nylén

Om F 13 Bråvalla Flygflottilj


Bråvalla Flygflottilj var en jaktflottilj som var aktiv mellan åren 1943-1994 i Norrköping. Flottiljen var en så kallad föregångsflottilj, vilket innebar att den alltid fick de senaste flygplanen och materielen. Här utbildades 20.000 värnpliktiga under flottiljens verksamma år.

Vid nedläggningen 1994 arbetade ca 1.000 personer på flottiljen, både civil och militär personal.

Skolklass på studiebesök ca 1992. Foto: Rune Ryd

Samtliga bilder är tagna av Rune Ryd om inte annat anges vid bilden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close